Sau Này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở - Nguyên Hà

Sau Này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở - Nguyên Hà

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

1.899


Lời bài hát:

Sau Này, Hãy Gặp Lại Nhau Khi Hoa Nở - Nguyên Hà

Hoa tàn Cánh hoa rụng rơi giữa đời Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc Vậy thôi mình đành xa nhau Nắng nhạt Nắng phai hàng mi u buồn Từng giọt sầu dâng ký ức Sao đành phải quên đi? Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt Chuyện đời người đâu nào ai biết trước? Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé? Xin đừng, đừng nói chia ly Hoa tàn Cánh hoa rụng rơi giữa đời Chẳng còn nhìn nhau thoáng chốc Vậy thôi mình đành xa nhau Nắng nhạt Nắng phai hàng mi u buồn Từng giọt sầu dâng ký ức Sao đành phải quên đi? Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt Chuyện đời người đâu nào ai biết trước? Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé? Xin đừng, đừng nói chia ly Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? Bây giờ còn giữ lời hứa xưa kia vẫn đây Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé? Bây giờ hoa tuôn từng dòng nước mắt Chuyện đời người đâu nào ai biết trước? Chia ly bây giờ chẳng thể tìm thấy nhau Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé? Xin đừng, đừng nói chia ly Mình gặp nhau khi mùa hoa nở nhé? Xin đừng... Đừng nói chia ly

Bình Luận

Video cùng thể loại