Mơ Anh - Chi Pu

Mơ Anh - Chi Pu

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

1.143


Lời bài hát:

Mơ Anh - Chi Pu

Bài hát: Mơ Anh 
Ca sĩ: Chi Pu 
Rồi mỗi lúc đứng giữa phố tan ca 
Đi giữa những phố xa những bôn ba 
Em nhớ anh 
Em nhớ anh 
Rồi mỗi lúc uống thấy mắt say say 
Chạy trong đêm thâu sương rơi bay bay 
Em nhớ anh 
Em nhớ anh 
Dù có đi trốn thật xa 
Đi cùng ai 
Vui cùng ai 
Hình bóng anh vẫn ở đó 
Luôn còn đó 
Trong lòng em 
Oh baby 
I go everywhere 
See everything 
But I can’t see you 
I go everywhere 
Have everything 
When will I have you? 
Rồi mỗi lúc đứng giữa phố tan ca 
Đi giữa những phố xa những bôn ba 
Em nhớ anh 
Em nhớ anh 
Rồi mỗi lúc uống thấy mắt say say 
Bước đi trong đêm sương vẫn bay bay 
Em nhớ anh 
Em nhớ anh 
Dù có đi trốn thật xa 
Đi cùng ai 
Vui cùng ai 
Hình bóng anh vẫn ở đó 
Luôn còn đó 
Trong lòng em 
Oh baby 
I go everywhere 
See everything 
But I can’t see you 
I go everywhere 
Have everything 
When will I have you? 
When will I have you? 
Em đi muôn nơi 
Xa xôi 
Đi khắp cả đất trời 
Bên em không anh 
Nên em còn chơi vơi 
Em đi muôn nơi 
Xa xôi 
Đi khắp cả đất trời 
Bên em không anh 
Nên em còn chơi vơi 
When will I have you? 
I go everywhere 
See everything 
But I can’t see you 
I go everywhere 
Have everything 
When will I have you? 
I go everywhere 
See everything 
But I can’t see you 
I go everywhere 
Have everything 
When will I have you? 
I go everywhere 
See everything 
But I can’t see you 
I go everywhere 
Have everything 
When will I have you? 
I go everywhere 
See everything 
But I can’t see you 
I go everywhere 
Have everything 
When will I have you?

Bình Luận

Video cùng thể loại