Không Sao Em À - Đinh Tùng Huy

Không Sao Em À - Đinh Tùng Huy

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

1.164


Lời bài hát:

Không Sao Em À - Đinh Tùng Huy

Vậy là anh ta
Không phải anh đúng không
Chẳng cần đôi co
Nếu em thấy anh ấy quan trọng
Giờ em đi đi
Anh không trách em đâu thật tâm những gì
Năm tháng yêu em
Với anh không hề hoang phí
Ngày vừa quen nhau
Ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau
Vậy giờ thương đau
Sao chỉ mỗi anh đây vẹn nguyên lúc đầu
Còn không em ơi
Những năm tháng hai ta cùng nhau chung lối
Hứa sẽ không dời nhưng nay phải xa cách rồi
Một người không muốn ở lại
Giữ làm gì cuộc tình đã phai
Giờ người vui với hiện tại
Anh ở lại lạnh đau thấu vai
Bận lòng thêm chẳng được gì
Suy cho cùng thì em cũng đi
Hứa không buồn
Nhưng chẳng thể làm theo lý trí
Giờ còn đâu những ngày mà
Hai ta đã cùng nhau trải qua
Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá
Một ngày nào nếu như mà
Bên cạnh người ta em thấy đau
Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây
Không sao đâu
Ngày vừa quen nhau
Ai đã hứa yêu anh trọn đời đến sau
Vậy giờ thương đau
Sao chỉ mỗi anh đây vẹn nguyên lúc đầu
Còn không em ơi
Những năm tháng hai ta cùng nhau chung lối
Hứa sẽ không dời nhưng nay phải xa cách rồi
Một người không muốn ở lại
Giữ làm gì cuộc tình đã phai
Giờ người vui với hiện tại
Anh ở lại lạnh đau thấu vai
Bận lòng thêm chẳng được gì
Suy cho cùng thì em cũng đi
Hứa không buồn
Nhưng chẳng thể làm theo lý trí
Giờ còn đâu những ngày mà
Hai ta đã cùng nhau trải qua
Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá
Một ngày nào nếu như mà
Bên cạnh người ta em thấy đau
Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây
Không sao đâu
Một người không muốn ở lại,
Giữ làm gì cuộc tình đã phai
Giờ người vui với hiện tại
Anh ở lại lạnh đau thấu vai
Bận lòng thêm chẳng được gì
Suy cho cùng thì em cũng đi
Hứa không buồn nhưng lòng còn vương lý trí
Giờ còn đâu những ngày mà
Hai ta đã cùng nhau trải qua
Không nghĩ là em nỡ buộc lòng dối trá
Một ngày nào nếu như mà
Bên cạnh người ta em thấy đau
Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây
Không sao đâu
Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây
Không sao đâu

Bình Luận

Video cùng thể loại