Khác Biệt To Lớn - Trịnh Thăng Bình

Khác Biệt To Lớn - Trịnh Thăng Bình

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

1.149


Lời bài hát:

Khác Biệt To Lớn - Trịnh Thăng Bình

Đoạn đường mới 
Người bước bên anh không là em nữa 
Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa 
Từng lời hứa mình nói khi xưa 
Không cần thiết nữa 
Giờ đây niềm đau đã quá thừa 
Có thể giấu vết thương trong lòng 
Nhưng chẳng thể giấu hết nỗi thất vọng 
Có thể giấu hết đi chuyện tình chúng mình 
Nhưng chẳng thể bỏ đi một mối tình 
Ngày em nói ở bên cạnh nhau 
Quá nhiều mệt mỏi 
Anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi 
Ngày em nói giờ chúng ta có 
Khác biệt quá lớn 
Là do em cần ai đó hơn 
Đoạn đường mới 
Người bước bên anh không là em nữa 
Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa 
Từng lời hứa mình nói khi xưa 
Không cần thiết nữa 
Giờ đây niềm đau đã quá thừa 
Bỏ thêm muối nước sẽ thêm mặn 
Thêm niềm tin thì tình sẽ thêm sâu nặng 
Nhưng người không muốn cùng tôi oh oh 
Nên người say no no 
Nếu thiếu cá biển vẫn sẽ mặn 
Chút sâu lắng cho tình tôi lên ngôi 
Kết thúc khác nhau vì câu nói 
Ngày em nói ở bên cạnh nhau 
Quá nhiều mệt mỏi 
Anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi 
Ngày em nói giờ chúng ta có 
Khác biệt quá lớn 
Là do em cần ai đó hơn 
Đoạn đường mới 
Người bước bên anh không là em nữa 
Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa 
Từng lời hứa mình nói khi xưa 
Không cần thiết nữa 
Giờ đây niềm đau đã quá thừa 
Đoạn đường mới 
Người bước bên anh không là em nữa 
Anh đã cảm thấy thoải mái chút nào chưa 
Từng lời hứa mình nói khi xưa 
Không cần thiết nữa 
Giờ đây niềm đau đã quá thừa 
Ngày em nói ở bên cạnh nhau 
Quá nhiều mệt mỏi 
Anh đã cố gắng níu kéo nhưng lại thôi 
Ngày em nói giờ chúng ta có 
Khác biệt quá lớn 
Là do em cần ai đó hơn

Bình Luận

Video cùng thể loại