Gặp Nhưng Không Ở Lại - Hiền Hồ, Vương Anh Tú

Gặp Nhưng Không Ở Lại - Hiền Hồ, Vương Anh Tú

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

2.097


Lời bài hát:

Gặp Nhưng Không Ở Lại - Hiền Hồ, Vương Anh Tú

Chẳng là gì cả đã là gì đâu 
Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu 
Tổn thương quá nên chẳng còn đau 
Buồn rầu thấy anh thương người sau 
Giờ ở trước nhau để anh nói ra câu 
Là ta chẳng còn gì bấy lâu 
Em cũng buồn lắm chứ 
Với ngần ấy câu từ 
Nước mắt rơi vì ngày mai 
Em chẳng thể nguôi ngoai 
Trời ban mỗi chữ Duyên 
Mình đừng nên bỏ lỡ 
Phải cố giữ nhau thì mới có nợ 
Ở trên đời để may mắn tìm 
Một người mình thương 
Chưa chắc cả đời đã có được 
Chuyện tình cảm chúng ta 
Đừng nên nói trước 
Vì phía trước biết đâu 
Mọi thứ đảo ngược 
Trái tim em đầy tổn thương 
Phủ đầy mù sương 
Cơ duyên gặp nhau 
Cũng chẳng đủ nợ để ở lại 
Chẳng là gì cả đã là gì đâu 
Nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu 
Tổn thương quá nên chẳng còn đau 
Buồn rầu thấy anh thương người sau 
Giờ ở trước nhau để anh nói ra câu 
Là ta chẳng còn gì bấy lâu 
Em cũng buồn lắm chứ 
Với ngần ấy câu từ 
Nước mắt rơi vì ngày mai 
Em chẳng thể nguôi ngoai 
Trời ban mỗi chữ Duyên 
Mình đừng nên bỏ lỡ 
Phải cố giữ nhau thì mới có nợ 
Ở trên đời để may mắn tìm 
Một người mình thương 
Chưa chắc cả đời đã có được 
Chuyện tình cảm chúng ta 
Đừng nên nói trước 
Vì phía trước biết đâu 
Mọi thứ đảo ngược 
Trái tim em đầy tổn thương 
Phủ đầy mù sương 
Cơ duyên gặp nhau 
Cũng chẳng đủ nợ để ở lại 
Trời ban mỗi chữ Duyên 
Mình đừng nên bỏ lỡ 
Tại sao đã thấy nhau 
Rồi thì vui mới phải 
Lại muốn cách xa 
Mình thật chẳng giống ai 
Ở trên đời để may mắn tìm 
Một người mình thương 
Chưa chắc cả đời đã có được 
Một điều chính xác 
Anh là người em ước muốn 
Giờ nếu phải buông 
Lòng em rất buồn 
Trái tim em đầy tổn thương 
Phủ đầy mù sương 
Cơ duyên gặp nhau 
Cũng chẳng đủ nợ để ở lại 
Anh đang yên vui bên nhân tình 
Em cô đơn buông lơi thân mình 
Mong tương lai thương ai 
Đừng nhiều oan trái 
Em quá sai vì nhìn lầm anh 
Nên hỏi Trời 
Chừng nào thì hạnh phúc tới 
Con sẽ đợi 
Mà thôi hạnh phúc 
Cũng chẳng thể đến với em rồi 
Khi chỉ một mình em vun xới 
Hạnh phúc tuyệt vời 
Thì chẳng có đâu ở trên đời

Bình Luận

Video cùng thể loại