Chàng Trai Sơ Mi Hồng - Hoàng Duyên

Chàng Trai Sơ Mi Hồng - Hoàng Duyên

Ca sĩ thể hiện: Various Artists

1.170


Lời bài hát:

Chàng Trai Sơ Mi Hồng - Hoàng Duyên

Mây trời nhẹ bay bay
Ơ anh này nhìn hay hay
Sơ mi hồng người cao cao
Tim em chợt đập xôn xao
Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây
Để lòng em trót tương tư anh này
Người yêu ơi
Em đương chờ ai đợi ai
Ngóng trông hoài
Người yêu ơi
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai
Có mấy non cao non cao
Thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu
Thì em cũng chèo em cũng chèo
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Chân trời màu xanh xanh
Trong tim này mình anh anh
Hoa hồng mùi thơm thơm
Đôi môi này chờ anh thơm
Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây
Để lòng em trót tương tư anh này
Người yêu ơi
Em đương chờ ai, đợi ai
Ngóng trông hoài
Người yêu ơi
Em thương à nhớ à
Mong tìm ai í ai
Có mấy non cao non cao
Thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu
Thì em cũng chèo em cũng chèo
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương, năm nhớ
Bảy tám chín mong mười tìm
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương, năm nhớ
Bảy tám chín mong mười tìm
Người yêu ơi
Em đương chờ ai, đợi ai
Ngóng trông hoài
Người yêu ơi
Em thương à nhớ à
Mong tìm ai í ai
Có mấy non cao non cao
Thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu
Thì em cũng chèo em cũng chèo
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Người yêu ơi

Bình Luận

Video cùng thể loại