Bắc Kim Thang - Isaac, OnlyC

Bắc Kim Thang - Isaac, OnlyC

Ca sĩ thể hiện: Only C, Isaac

40.035


Lời bài hát:

Bắc Kim Thang - Isaac, OnlyC

Bắc kim thang cà lang bí rợ 
Cột qua kèo là kèo qua cột 
Chú bán dầu qua cầu mà té 
Chú bán ếch ở lại làm chi 
Con le le đánh trống thổi kèn 
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.

Bình Luận

Video cùng thể loại