Ai khổ vì ai - Soobin Hoàng Sơn

Ai khổ vì ai - Soobin Hoàng Sơn

Ca sĩ thể hiện: Soobin Hoàng Sơn

13.668


Lời bài hát:

Ai khổ vì ai - Soobin Hoàng Sơn

Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau Hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người Như sương khói sau chuyến tàu. Ai ai khổ vì ai Ai khổ vì ai Ai ai khổ vì ai Ai ai khổ vì ai Ai ai khổ vì ai Ai khổ vì ai Ai ai khổ vì ai Ai khổ vì ai Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau Hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay mình đành bỏ nhau, canh vắng bơ vơ sầu đau. Mình đành bỏ nhau, quên phút ta yêu lần đầu. Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người Như sương khói sau chuyến tàu. Ai ai khổ vì ai Ai khổ vì ai Ai ai khổ vì ai Ai khổ vì ai

Bình Luận

Video cùng thể loại